Świadectwa energetyczne

Charakterystyki energetyczne (ang. energy performance certificates, EPCs) to dokumenty, które opisują charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Zawierają one informacje o zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia budynku, a także o emisji gazów cieplarnianych. Charakterystyki energetyczne są wymagane przez prawo w wielu krajach, w tym w Polsce, w celu promowania efektywności energetycznej budynków i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W Polsce świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest ono wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu, a także przy jego modernizacji lub remoncie. Aby wystawić świadectwo energetyczne, należy skontaktować się z certyfikowanym audytorem energetycznym, który przeprowadzi odpowiednie badania i ocenę budynku. Następnie na podstawie zebranych danych audytor wystawia świadectwo energetyczne, które zawiera informacje o zużyciu energii oraz emisji gazów cieplarnianych przez budynek. Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia.

Przebieg pomiaru charakterystyki energetycznej budynku

Aby przeprowadzić badanie potrzebne do wystawienia świadectwa energetycznego, audytor energetyczny musi przejść przez kilka etapów. W pierwszej kolejności musi on zapoznać się z dokumentacją budynku, taką jak projekty, rysunki czy instrukcje techniczne. Następnie musi przeprowadzić wizję lokalną, podczas której dokonuje oględzin budynku i sprawdza jego stan techniczny. Może on również wykorzystać kamerę termowizyjną do pomiaru temperatur na różnych elementach budynku oraz do identyfikacji miejsc, w których dochodzi do niekontrolowanej ucieczki ciepła. Kolejnym krokiem jest pomiar parametrów budynku, takich jak grubość izolacji cieplnej, rodzaj ogrzewania czy sprawność instalacji. Audytor musi również określić zapotrzebowanie na ciepło i chłód budynku oraz jego roczne zużycie energii. Na podstawie zebranych danych audytor może wyliczyć charakterystykę energetyczną budynku i wystawić świadectwo energetyczne.