Nadzór autorski projektów

Firma „InstalDesign” z Wrocławia świadczy usługi z zakresu nadzoru autorskiego dla projektów budowlanych. Nasz zespół składa się z doświadczonych projektantów, którzy są odpowiedzialni za stwierdzanie zgodności realizacji robót z projektem oraz uzgadnianie ewentualnych zmian zgłaszanych przez inwestora, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dzięki naszemu profesjonalizmowi i rzetelności, możecie mieć pewność, że wasze przedsięwzięcie budowlane przebiegnie sprawnie i zgodnie z planem.

Na czym polega nadzór autorski?

Oprócz opracowywania projektów, obowiązkiem projektanta jest również sprawowanie nadzoru autorskiego. Oznacza to, że musi on stwierdzać zgodność realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniać ewentualne zmiany zaproponowane przez inwestora, kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór autorski może być także wymagany w przypadku bardzo skomplikowanych prac budowlanych lub tych, które mogą mieć wpływ na środowisko, a informacja o konieczności jego prowadzenia zostanie zawarta w decyzji o pozwoleniu na budowę.