Pomiary wentylacji mechanicznej

Pomiar wentylacji mechanicznej to proces, w którym sprawdza się, czy instalacja wentylacyjna spełnia wymagania stawiane w polskich normach oraz założenia danego projektu. Celem pomiaru jest zweryfikowanie skuteczności wentylacji nawiewnej i wyciągowej oraz poziomu hałasu emitowanego przez system. Rezultatem pomiaru powinien być protokół zawierający wyniki uzyskane w trakcie badania. Wartości takie jak temperatura, ciśnienie i przepływ oraz regulacja układu wentylacyjnego są szczególnie ważne i podlegają kontroli. Porównuje się je z wartościami zaprojektowanymi, aby sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo i czy jej wydajność jest odpowiednia. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna ma za zadanie dostarczać odpowiednią ilość powietrza do pomieszczeń, odprowadzać ciepło oraz usuwać nieprzyjemne zapachy.

Nowoczesne metody pomiarowe

Pomiar wentylacji mechanicznej może być wykonywany za pomocą różnych urządzeń i metod, w zależności od rodzaju instalacji i parametrów, które chce się zmierzyć. Do pomiaru przepływu powietrza często wykorzystuje się przepływomierze lub manometry, natomiast do pomiaru hałasu stosuje się decybelometry. W celu określenia temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego konieczne jest zastosowanie odpowiednich czujników. Pomiar wentylacji mechanicznej wymaga dokładności i odpowiedniej wiedzy z zakresu techniki wentylacyjnej, dlatego powinien być wykonywany przez wyspecjalizowanych specjalistów.